ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
 BYTOVÉ STAVBY
 PREFABRIKOVANÉ HALY
 INŽENÝRSKÉ STAVBY
 OSTATNÍ VÝROBKY
 SLUŽBY, TRANSPORTBETON
e-mail: info@prefaroudna.cz
telefon: (+420) 381 520 777
   mobil: (+420) 601 575 293
   mobil: (+420) 601 575 294

PREFA Roudná s.r.o.

Společnost Prefa Roudná s.r.o. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Specializuje se na dodávky kvalitních výrobků z betonu, železobetonu,a poskytování služeb souvisejících s těmito dodávkami pro širokou oblast stavebnictví.

S cílem naplnit potřeby zákazníků v jednotlivých segmentech stavebního trhu je výrobní program společnosti Prefa Roudná s.r.o. rozdělen do čtyř produktových skupin.

Pozemní stavby
tvoří široký sortiment výrobků a služeb určených pro výstavbu objektů pozemních staveb (bytové a obchodní objekty, průmyslové haly, prefabrikáty pro inženýrské stavby).

Drobné stavební materiály
je zaměřena na výrobky pro výstavbu komunikací (obrubníky, žlaby, svahovky, dílce drobné architektury) a výrobky pro stavbu zděných konstrukcí (tvarovky, překlady, desky).

Zemědělské stavby
nabízí sortiment nádrží včetně technologií pro vedení a jímání dešťových a odpadních vod a řešení opěrných stěn a staveb pro energetiku.

Kanalizace
obsahuje systém výrobků pro výstavbu kanalizací (trub, šachet, vpustí a dalších výrobků).

Navazuje na činnost stavebních firem s cílem dosažení komplexnosti nabídky:


Více informací Vám poskytneme na telefoním čísle (+420) 601 575 293
nebo na e-mailu info@prefaroudna.cz.